22 demandes sobre el Sàhara Occidental en el marc de les Eleccions Europees | Federació ACAPS

22 demandes sobre el Sàhara Occidental en el marc de les Eleccions Europees | Federació ACAPS

La Coordinadora Europea de Solidaritat i Cooperació amb el Poble Sahrauí (EUCOCO), Western Sàhara is not for sail (WSNS) i organitzacions del moviment solidari de tota Europa, comparteixen 22 propostes polítiques dirigides a totes les candidatures que es presenten a les eleccions europees de juny de 2024.

El títol 2 del Tractat de Lisboa i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea consagren els valors de la Dignitat humana, Llibertat, Democràcia, Igualtat, Estat de Dret i Drets Humans com a principis rectors de les polítiques de la UE.

El Sàhara Occidental és un Territori No Autònom (TNA), del qual Espanya, país membre de la UE, continua sent potència administradora, si bé el Marroc ocupa, de fet, una gran part del territori.

Des de la seva ocupació, el Marroc ha intentat substituir a la població indígena sahrauí amb milers de colons i ha intensificat l’explotació dels recursos sahrauís, a través d’empreses multinacionals i d’acords comercials amb altres països i regions com la Unió Europea, sense el consentiment del poble sahrauí.

Aquesta política de saqueig genera enormes beneficis per a empreses transnacionals i per al Marroc, que finança així l’ocupació il·legal i consolida, igualment, la colonització demogràfica, mentre el poble sahrauí veu vulnerat el seu dret a l’autodeterminació, els seus drets fonamentals i l’accés i aprofitament dels seus propis recursos naturals.

En aquest escenari, és innegable el paper de la Unió Europea per a assegurar l’aplicació de les resolucions de les Nacions Unides sobre el dret autodeterminació, garantir tots els drets humans del poble sahrauí i per a posar fi al procés de colonització i a l’ocupació il·legal del territori del Sàhara Occidental.

Per tot això, demanem als partits i coalicions que es presenten a les eleccions europees que facin seves les següents 22 demandes amb relació al Sàhara Occidental.

CAT_22Propostes_SaharaOccidental_ParlamentEuropeu-1

(…)

Origen: 22 demandes sobre el Sàhara Occidental en el marc de les Eleccions Europees | Federació ACAPS