CARAVANA CATALANA PER LA PAU — CATALUNYA SAHARA

CARAVANA CATALANA PER LA PAU — CATALUNYA SAHARA

Des de Catalunya, el mes de novembre, van marxar cap als campaments de refugiats sahrauís, dos vehicles amb ajut humanitari. Un camió i una furgoneta, carregats d’ajut humanitari han marxat cap als campaments de refugiats sahrauís en la Caravana solidaria amb el Poble Sahrauí que va sortir del port d’Alacant a finals de novembre. L’aportació…

a través de CARAVANA CATALANA PER LA PAU — CATALUNYA SAHARA