Declaración institucional sobre o Sáhara Occidental – Parlamento de Galicia

Declaración institucional sobre o Sáhara Occidental – Parlamento de Galicia

 

Declaración institucional sobre o Sáhara Occidental

 

O Parlamento de Galicia, ante a difícil situación humanitaria que se está a vivir nos campamentos de refuxiados do Sáhara, quere expresar o seu apoio e solidariedade ao pobo saharauí e ao seu lexítimo representante, a Fronte Polisaria, de conformidade cos principios enunciados na Carta das Nacións Unidas e nas resolución aprobadas pola Asemblea Xeral e o Consello de Seguridade das Nacións Unidas.

Ante a actual situación de conflito armado, apelamos á responsabilidade das partes para acelerar o proceso negociador e atopar unha solución pacífica ao conflito, que respecte os dereitos e liberdades do pobo saharauí.

Consideramos imprescindible que Nacións Unidas, a través do seu secretario xeral, nomee un enviado ou representante especial para o Sáhara Occidental, con plenas garantías democráticas e de respecto aos dereitos humanos da poboación saharauí.

Recordamos ao Goberno español que debe facerse cargo das súas obrigas, como potencia administradora, defendendo os acordos internacionais e os dereitos humanos do pobo saharauí, exixindo no seo dos foros e organizacións internacionais o cumprimento dos acordos internacionais e a liberación dos activistas saharauís que permanecen de forma ilegal nas prisións de Marrocos.

Solicitamos a adopción das accións políticas e diplomáticas necesarias por parte do Goberno español e da Unión Europea para exixir ao Reino de Marrocos o respecto aos dereitos humanos e democráticos do pobo saharauí, cumprindo cos compromisos adquiridos coa Misión de Nacións Unidas para o Referendo no Sáhara Occidental (MINURSO).

Exhortamos o Comité Internacional da Cruz Vermella a que asuma as súas responsabilidades ante os acontecementos que están a ter lugar no Sáhara Occidental, dado que as dúas partes en conflito son asinantes da Convención de Xenebra.

Por último, instamos os Gobernos galego e español a intensificaren a axuda humanitaria e a cooperación coa poboación saharauí, que resiste en condicións infrahumanas nos campamentos de refuxiados, contribuíndo a aliviar así as extremas condicións de vida dos seus habitantes e a cubrir as súas necesidades alimentarias, educativas e de aloxamento.

De maneira moi especial, queremos solicitar que se realicen todas as actuacións necesarias para subministrar vacinas contra a covid-19 ao pobo saharauí, como elemento imprescindible para previr unha expansión incontrolada da enfermidade, de consecuencias imprevisibles no contexto de precariedade sanitaria existente nos campamentos de refuxiados.

Origen: Declaración institucional sobre o Sáhara Occidental – Parlamento de Galicia

 


Parlamento Gallego manifiesta su firme solidaridad con el Frente Polisario y exige a la ONU acciones para la autodeterminación saharaui | Sahara Press Service