La mirada del poeta al poemari Amb la marina als ulls

La mirada del poeta al poemari Amb la marina als ulls

La mirada del poeta al poemari Amb la marina als ulls