Viatge als Campamens de Refugiats Sahrauís (Març/Abril 2018) — FASPS-PV